Haber

Kesk 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı… Şükran Kablan: Asrın Gerçek Felaketi Bu Tek Adam Rejimidir

KESK Eş Başkanı Şükran Kablan, konfederasyonun Ankara’daki genel kurulunda; “Asıl felaket, gerçek ‘yüzyılın felaketi’ bu tek adam rejimidir. Bu depremler doğaldı ama bu depremin maliyetinin bu kadar ağır olması, yıkımın bu büyüklükte olması hiçbir zaman doğal olmadı.” söz konusu. KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, “Ülkedeki baskılar daha sistematik hale geldi; bu baskılar arttı; demokratik haklara ve yaşam tarzlarına müdahale, ÇEDES gibi projelerle eğitimin gericileştirilmesi, toplumsal ilişkilerin sosyal ilişkiler temelinde şekillendirilmeye çalışılması da dahil. kendi ideolojik referansları, konser ve festival yasakları, beslenme, barınma.” “Sağlık hakkı toplumun büyük kesimi için erişilemez hale geldi” dedi.

KESK 11. Olağan Genel Kurulu bugün Ankara’daki Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi’nde toplandı. Açılış konuşmalarını KESK Eşbaşkanları Şükran Kablan ve Mehmet Bozgeyik yaptı. Bozgeyik kısaca şöyle konuştu:

“AKP’NİN İŞÇİ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNE KATILAN İKİ YÜZLÜ SİYASETİ” FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİN BELGELERİNİ AÇIKLAYACAKLAR”

“Hamas’ın 7 Ekim 2023’te Mescid-i Aksa Tufanı adı altında İsrail’e karşı başlattığı operasyon dünyada şok etkisi yarattı. Operasyonun hemen ardından İsrail’in Gazze topraklarına başlattığı karşı saldırı soykırıma dönüştü. Kelimenin gerçek anlamıyla.Saldırılarda sivil hedefleri ve hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze’nin asıl amacının Gazze’nin işgali ve Gazze’nin Filistinlilerden tamamen temizlenmesi olduğunu açıkça ortaya koydu.

Başta gıda, petrol ve petrol ürünleri olmak üzere küresel ticaretin yüzde 12’sinin Bab-el-Mendeb-Süveyş hattından geçtiği biliniyor. Her ne kadar Aden Körfezi-Kızıldeniz Körfezi’nde ABD, İngiltere, Bahreyn ve Kanada öncülüğünde Refah Muhafızı Harekatı adı altında birçok ülkeyle güçler oluşturulmuş olsa da özellikle gemi güvenliği için tedarik zincirinin bozulması uluslararası baskı anlamına gelecektir. İsrail’e Gazze Savaşı’nı sonlandırması çağrısında bulunuldu. Birbiri ardına saldırılar yaptı. Bu saldırıların önümüzdeki günlerde İran’ın da dahil olacağı bölgesel bir savaş riskini oluşturduğunu belirtmek isterim.

Emperyalist devletlerin desteğini arkasına alan Netanyahu yönetimi Gazze’de savaş suçları işlemeye devam ediyor. Misket bombası ve fosfor bombalarının kullanılmasından sivillerin hedef alınmasına, hastanelerden okulların bombalanmasına kadar uluslararası hukuk açıkça ihlal ediliyor. Bütün bunlar karşısında dünyanın her yerinde halk kitlesel gösterilerle İsrail’i protesto ediyor, boykot kampanyaları düzenleniyor, açıklamalar yapılıyor. Türkiye’deki AKP hükümeti bir yandan destekçileriyle Filistin’e destek gösterileri düzenlerken, diğer yandan İsrail ile yoğun ticaretin devam etmesi konusunda sessiz kalıyor ve mevcut anlaşmalarını daha da geliştirmeye devam ediyor. Ambargo, boykot gibi seçenekleri masaya getirmiyorlar. Diplomatik ilişkileri sürdürüyor. Emek ve demokrasi güçlerinin görevi, AKP ve çevresinin bu iki yüzlü politikalarını teşhir etmek, Filistin halkıyla kayıtsız şartsız dayanışma içinde olmak, tüm işgalci ve faşist saldırılarla bağ kurarak barış cephesi oluşturmaktır. .

Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından direniş ülke geneline yayıldı ve uzun süre devam etti. ‘Jin Jiyan Azadi’ sloganlarıyla dünyanın dört bir yanında kitlesel protestolar gerçekleşti.

Son aylarda isyan dalgası azalmış gibi görünse de İranlı kadınların, işçilerin ve halkın direnişinin bittiğini söylemek doğru değil. Farklı yol ve yöntemlerle kendini tekrar tekrar ortaya koyan direnişin, dünya halkları ve bizler için ilham verici bir örnek ve umut olduğunu söylemek isterim.

“AKP-MHP İTTİFAKI, DEVLETİN VE ÖDEME YAPICI BASININ TÜM FIRSATLARINI HAREKETE GEÇİREREK FAŞİST, OTORİTER, AYRIMCI SÖYLEMLERİ HAKİM TUTMAYI BAŞARMIŞTIR”

Mayıs 2023 seçimlerinin 21 yıllık AKP iktidarının tüm karakteristik özelliklerine sahne olduğunu gördük. Baskı, yalan, iftira, şiddet, hukuksuzluk ve yolsuzluk, kirli savaş ve propaganda teknikleri, emek, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığı gibi faşist ve otoriter rejimlerden aşina olduğumuz ve normal bir uygulama olarak da kullanılan teknikler AKP iktidarı da bu seçimlerde baskın durumda. yürürlüğe girmiştir. AKP-MHP ittifakı, devletin ve iktidar yanlısı basının tüm kaynaklarını seferber ederek tabanında faşist, otoriter, kutuplaştırıcı ve ayrımcı söylemleri hakim tutmayı başardı. Saray ittifakı bu seçimlerde bir yandan başta Kürtler olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik düşmanca açıklamalarıyla, diğer yandan militarist, sınır ötesi operasyonlar, küresel ekonomik gibi gündemleri entegre ederek tabanını sağlamlaştırdı. faşizan bir iktidar söylemiyle daralma.

Ülkedeki baskı daha sistemli hale geldi; Demokratik haklara ve yaşam tarzlarına müdahale, ÇEDES gibi projelerle eğitimin gericileştirilmesi, toplumsal bağların kendi ideolojik referansları üzerinden şekillendirilmeye çalışılması, konser ve festival yasakları gibi baskılar arttı. Beslenme, barınma ve sağlık hakkı toplumun büyük kesimi için ulaşılmaz hale geldi. Demokratikleşme yolunda atılacak en küçük adımın iktidarlarının sonunu getireceği endişesiyle, şirketlerin özel güvenliği olarak devletin güvenlik güçlerini kullanmaktan çekinmiyorlar. Akbelen’de ormanını koruyanlara, sendikal hak mücadelesi veren Agrobay işçilerine, Trendyol işçilerine, FEDAŞ ve DEDAŞ işçilerinin grevine, BİR TEK-SEN üyelerine, sendikalı oldukları için işten atılan ÖZAK işçilerine ve benzeri güvenlik güçlerine uygulanan devlet şiddeti bu gerçeği çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. yayıldı.

“YÜCE MAHKEME 3. “YÖNETİMİN BU GİRİŞİMİ, BİR KABİLİYET DEVLETİNDE BİLE GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE BİR YARGI DARBEDİR.”

Türkiye tarihinin en hukuki ve haklı direnişlerinden biri olan Gezi hareketi, iki kez yargı kararıyla anayasaya uygun olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilmesi gerektiği tescil edilmesine rağmen üçüncü kez dava açıldı. Bugün seyahat mahkumlarının hukuka aykırı olarak ve intikam mantığıyla cezaevinde tutulduğunu, özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını belirtmek isterim. Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali ve derhal tahliye kararının Yargıtay’ın darbe niteliğindeki uygulamama kararıyla karşılanması, hukuksuzluğun başka bir boyuta taşındığını gösteriyor. Yargıtay 3. Dairesi’nin bu girişimi, Saray çevresinin iddia ettiği gibi hukuki bir yorum değil, bir aşiret devletinde bile görülmemiş düzeyde bir yargı darbesi ve Anayasa’nın askıya alınmasıdır.

Tabip odalarının seçilmiş delegelerinin özerk kararlarıyla belirlenen Merkez Konseyinin yargı kararıyla görevinden alınması, tüm üyelerin iradesinin, seçme ve seçilme haklarının ortadan kalkması anlamına gelir. İktidarın yargı sopasıyla kayyum rejimini kalıcılaştırma çabaları; KESK olarak her türlü darbe girişimine karşı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle demokrasi ve hukuk mücadelesini tüm birimlerimizle birlikte sürdürme kararlılığında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Ormanlarımızın, derelerimizin, şehirlerimizin yağmalanması; Akbelen’den Cudi’ye, Kaz Dağları’ndan Dikmece’ye, İkizdere-Cerrattepe’ye kadar yaşam alanlarımızın kâr amacıyla sömürülmesine, ekolojik yıkım ve yağma politikalarına karşı; Tüm canlıların yaşam hakkı ve geleceği için çabalarımızı artırmamız gerektiğini ifade etmek isterim.

“BÜYÜK İMHA, ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI, KONTROL EKSİKLİĞİ, DEVLETİN KİRA VE OYUNLARINI TEŞVİK EDEN POLİTİKALARLA DOĞRUDAN BAĞLANTILIDIR”

Depremin ortaya çıkardığı en net gerçeğin, yaşanan büyük yıkım ve trajik sonucun özelleştirme politikaları, denetimsizlik, kamu hizmetlerinin piyasaya açılması, hükümetin rant ve yağmayı teşvik eden politikalarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirtmek gerekir. Depremde en çok can kaybı ve yıkımın yaşandığı yerlerin AKP’li müteahhitlerin yaptığı toplu konutlar, hastaneler, köprü ve otoyollar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kurduğu tek adam rejimiyle halkın deprem sonrası kurtarma ve insani yardım kapasitesini işlevsiz hale getiren de bu iktidar oldu. Özelleştirme politikaları sonucunda kurulan AFAD, Kızılay gibi yardım kuruluşlarının deprem sonrası düzenlemeleri yapamadığını bu depremde bir kez daha gördüğümüzü belirtmek isterim. Hükümetin özelleştirme politikaları tüm bu kurumlarla birlikte moloz yığınına dönüştü.

17 yıl önce Hrant kardeşimiz öldürüldü. Geçtiğimiz günlerde onu öldüren kişi cezaevinden çıktı. “Bu ülkede yaşanan tüm katliamları unutmadığımız gibi, 10 Ekim’i de, Gezi’de hayatını kaybedenleri de, Sivas’ta hayatını kaybedenleri de unutmadık. Hrant Dink’in katilidir ve bu davanın takipçisi olacağız.”

KABLAN: DURULAMA TÜRKİYE’DE HER ALANDA BÜYÜK ÇÖKÜŞE NEDEN OLUYOR

Şükran Kablan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Emperyalist güçleri daima geride bırakan AKP-MHP iktidar bloğundaki kutuplaşma, depolitizasyon ve gericilik, Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle her alanda büyük bir çöküşe neden oluyor. Faşizme, muhafazakarlığa ve milliyetçiliğe evrilen bu süreç, Kadına ve LGBTİ’lere, Kürtlere yönelik politikalarla ailenin kutsanması Bu ülkede yaşayan tüm halkların, inançların, Alevilerin ve göçmenlerin karşıtlığına dayalı Sünni, Türkçü, tekçi kimlik temelinde ulus devletin ve tekçiliğin yeniden tesisi kutuplaşma ve düşmanlık yaratma, silah sanayisinin övgüsünü geliştirerek sağcılık üzerinden kitleleri birleştirme ve işçilerin kazanılmış haklarını gasp etme gibi gelişmeler gelişti.

Anayasanın askıya alınmasına paralel olarak kuvvetler ayrılığını fiilen devre dışı bırakan uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Devlet ile mafyanın iç içe olduğu, mafya liderlerinin devlet düzeyinde prestijli görüldüğü bu rejimde yolsuzluğun perde arkasına baktığımızda, sadece kişisel çıkarların ve zenginleşmenin değil aynı zamanda zenginleşmenin de olduğunu görmek mümkündür. mafya rejimi tek adam rejimini besliyor.

Nasıl ki 90’lı yılların karanlık ortamında Hizbullah milis gücü bölgedeki birçok katliamda ve faili meçhul cinayette kullanılmışsa, yeni stratejide de Hizbullah’ın siyasi geleneğini sürdüren HÜDAPAR, ittifakla Meclis’e getirildi. Mayıs seçimleri.

Cezaevlerinde hak ihlalleri ve tecrit politikaları, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması, anayasal güvencelerin hiçe sayılması, yargıda yolsuzluklar, kayyum politikalarıyla halkın iradesinin gasp edilmesi, belediye eşbaşkanlarının, meclis üyelerinin tutuklanması, milletvekillerine yönelik kumpas davaları politikacılar ve benzeri uygulama ve politikalar aslında hükümetin icraatlarıdır. tek adam rejiminin Kürt sorununun çözülmemiş doğasından beslendiğinin en açık göstergesidir.

Geçmişten bugüne ülkede demokrasiyi, Kürt sorununun çözümünde onurlu bir barış ve diyalog ve müzakere prosedürünün uygulanmasını savunduk ve bu anlamda var olmanın çabası içinde var olduk ve olmaya devam edeceğiz. eşitlik ve özgürlük içinde bir arada yaşamanın mümkün olduğu bir toplumsal yaşam inşa etmek.

“4 BİN 280 KESK ÜYEMİZ HUKUKSUZ OLARAK İŞLERİNDEN ÇIKARILDI”

Hem anayasaya aykırı sürecin önemli bir parçası olan OHAL’in devamı, hem de sonrasında hükümet tarafından yürürlüğe konulan 35’inci konu ile toplam 4 bin 280 KESK üyemiz hukuksuz bir şekilde işlerinden ve geçim kaynaklarından mahrum bırakıldı. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca biz OHAL rejimine karşı dayanışmayı inşa ederken, mücadele ederken devreye giren OHAL komitesi süreci durdurdu, KESK’lilerimizin sadece yüzde 35’i işe iade edildi ve bundan sonraki süreç ne yazık ki çok daha sancılı olmaya devam ediyor. ve acı verici.

Kadınlar olarak cinsiyet eşitsizliğine sadece bu ülkede değil dünyanın her yerinde daha fazla maruz kalıyoruz. Çalışma hayatımızda, kamusal alanda ve özel hayatımızda daha çok şiddet ve mobbingle karşılaşıyoruz. Ülkemizde siyasi iktidar, kadın emeğine ve bedenine dayalı bu yeni muhafazakar yaşam biçimini tasarlamaya ve kadınları susturmaya çalışıyor.

“SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ”

İstanbul Sözleşmesini istedikleri kadar kaldırsınlar, kadınları koruyan maddeleri istedikleri kadar tartışma ve pazarlık konusu yapsınlar, bu ülkede gericiliği istedikleri kadar bedenlerimiz ve emeğimiz üzerinden tanımlamaya çalışsınlar. Onlar istiyorlar, dün söylediğimiz gibi bugün ve yarın da aynı kararlılıkla söylemeye devam edeceğiz: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. .

Başta Ortadoğu olmak üzere ülkemizde sayıları 10 bini aşan ve milyonları bulan mülteci göçmenlerle birlikte büyüyen açlarla, yoksullarla, düşük ücretlilerle, güvencesiz işçi sınıfıyla omuz omuza çabalarımızı artırmak zorundayız.

“BU TEK ADAM REJİMİ GERÇEK ‘YÜZYILIN FELAKETİ’DİR”

Asıl felaket, gerçek ‘yüzyılın felaketi’ bu tek adam rejimidir. Bu depremler doğaldı ama bu depremin maliyetinin bu kadar ağır, yıkımın bu kadar büyük olması asla doğal değildi. “Depremin ardından günlerce, haftalarca halkın yaşadığı çaresizliğin ve o bölgede yaşayan insanların temel insani yaşam koşullarının geçen yıla rağmen çözülememesi doğal değil.”

Kaynak: ANKA / Günümüz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu